Ny tågplan och tabell börjar köras den 12 december

Den Optimala Appen För Oss Inom Järnvägen

Ny tågplan och tabell börjar köras den 12 december

Nu är planeringen klar för 2022 års järnvägstrafik och banarbeten. Den 12 december börjar årets tågplan att gälla.

Sverige har den mest avreglerade järnvägsmarknaden i Europa. För att få trafikera järnvägen måste man ansöka om tid i spåren. De som ansöker är tågbolag, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, industrier, försvaret, museiverksamheter (turism), entreprenörer i järnvägsbranschen med flera. Det tar nästan ett år att ta fram en tågplan. Från februari till april går det att ansöka om tåglägen i den kommande tågplanen. 

Förutom trafikerande tåg behöver banarbeten planeras in i tågplanen. Vi prioriterar underhåll där det gör mest nytta, på större stråk och i storstadsområden. Där trafiken är som tätast får underhållsinsatserna också positiva effekter i hela järnvägssystemet.

Järnvägen består av många olika delar. Signaler, växlar, elkraft, ställverk, kontaktledningar – allt ska samverka för att det ska fungera. 12 000 kilometer spår med kontaktledning, 11 000 växlar och 29 000 signaler är några av alla de delar som finns i järnvägssystemet. Just nu rustas Sveriges järnväg som aldrig förr, men det tar tid. Mängden trafik ökar samtidigt som ska vi ge plats åt de 1 695 planerade banarbeten som ska genomföras 2022.

Några av de större arbetena i tågplan 2022

 • Fyrspårsutbyggnad Lund-Malmö
 • Kontaktledningsbyte Älmhult – Hässleholm
 • Dubbelspårsutbyggnad Ängelholm – Maria
 • Hässleholm – Lund
 • Mälarbanan
 • Hallsberg – Motala dubbelspårsutbyggnad
 • Mjölby – Nässjö, spårväxelbyte i Sommen
 • Spårbyte Värmlandsbanan
 • Ställverksbyte Kust – Kust
 • Ombyggnad godstågsviadukten Göteborg
 • Olskroken planskildhet
 • Förbigångsspår Herrljunga Västra
 • ERTMS på Malmbanan
 • Norrbotniabanan i Umeå
 •  Växelbyten (10) i norra Gävle
 • Hastighetshöjande åtgärder
Tågplan 2022 i siffror

– 56 sökande mot förra årets 57
– Antalet arbetet för att rusta järnvägen 2022 är 1 695 (jämfört med T21 1 678 och T20 1 876)
– 12 662 tåglägen mot förra årets 11 313
– Trafikstart 12 december

Källa: Trafikverket

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.