Högtalarutrop på järnvägsstationer.

Från och med 15 november kommer utrop på stationer bara att ske om tåget är försenat eller vid någon annan förändring, exempelvis spårbyte. Det gör att utropen används på samma sätt i hela landet – och att utropen lyfter någon form av ändring inför resan.