Sök stationer i sverige


Sök tåg

Nya tillägg i informationen.
Du kan växla mellan mer avancerat läge och enkelt läge. AVANCERAT: du har möjlighet att söka på stationens signatur. Finns även ikon för att kolla bussförbindelser från den akutella stationen.

= Fungerar inte att se bemanning.
= Se Bemanning.
Fungerar bara på tåg som körs av Transdev. Ses i tidtabellen för tåget.

Ny ikon för inställda tåg samt färgmarkering.
= Inställt tåg.
Röd Stapel = Ej i tid
Grön stapel = I tid
Orange stapel = Inställt

© 2018-2021 InfoTrain Sverige