Sök station


Sök tåg

Nya tillägg i informationen.

= Fungerar inte att se bemanning.
= Se Bemanning.
Fungerar bara på tåg som körs av Transdev. Ses i tidtabellen för tåget.

Ny ikon för inställda tåg samt färgmarkering.
= Inställt tåg.
Röd Stapel = Ej i tid
Grön stapel = I tid
Orange stapel = Inställt
Pågående projekt.

Inom kort kommer det att gå att få push notiser om trafikmeddelanden i appen så fort Trafikverket meddelar om exempelvis "Signalfel, Banarbeten etc" Detta kommer att gå att välja genom linjesträckning. Man behöver med andra ord inte vara inne på Sök Station, utan det kommer som en notis i telefonen eller till din mailadress..

© 2018-2020 InfoTrain Sverige